Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Ζυριχη, η πόλη του Ντανταϊσμού... / Zurich, the city of Dadaism ... (Zurich, Switzerland)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου