Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Petite France, ημερήσια ηρεμία και νυχτερινή γαλήνη... / Petite France, calm day and night peace... (Strasbourg, France)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου