Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Σμύρνη, η εναλλακτική... / Smyrna, alternative... (Smyrna, Turkey)

1 σχόλιο: