Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Φιλιππούπολη, η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης (Βουλγαρία) / Plovdiv , the most ancient city in Europe (Bulgaria)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου