Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Βουκουρέστι, η πόλη του βοσκού Βουκούρ (Ρουμανία) / Bucharest, the town of the shepherd Voukour (Romania)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου